Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere

Durata: 

 • Formarea inițială — 60 ore
 • Formarea continuă — 30 ore

Limba: Română

Module studiate:

 • Elemente de drept civil;
 • Elemente de drept comercial;
 • Elemente de drept social;
 • Elemente de drept fiscal;
 • Gestiunea comercială și financiară a întreprinderii;
 • Accesul la piață;
 • Siguranța rutieră;
 • Securitatea activă și pasivă a mijloacelor de transport;
 • Procedura de efectuare a inspecției tehnice periodice;
 • Metode de control tehnic;
 • Vehiculele care fac excepție de la procedura de certificare și omologare pentru circulație pe drumurile publice;
 • Tehnica securității;
 • Cunoștințe generale referitor la inspecția tehnică a vehiculelor rutiere;
 • Parametrii supuși verificării și metodele de verificare a acestora;
 • Metode de inspecție tehnică;
 • Măsuri de prim ajutor.

Acte necesare pentru înscrierea la studii:

 1. Buletin de identitate — în original (la înregistrare și la evaluare);
 2. Diplomă de studii superioare sau medii (specialitatea: inginer sau tehnician în transportul auto);
 3. Vechimea în muncă de cel puțin 5 ani în sfera de reparație, inspecție sau deservire tehnică a vehiculelor rutiere.

Необходимые документы для регистрации на обучение:

 1. Удостоверение личности — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 2. Диплом о высшем образовании (область: юридическая, экономическая или техническая);
 3. Стаж работы не менее 5 лет в области ремонта, осмотра или технического обслуживания дорожных транспортных средств.

Prețul: 1050 lei