Conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase ADR

Durata: 

 • Instruirea inițială (Curs general/ Cisternă/ Clasa 1/ Clasa 7) — 30 ore/ 20 ore/ 12 ore/ 12 ore
 • Instruirea periodică (Curs general/ Cisternă/ Clasa 1/ Clasa 7) — 18 ore/ 12 ore/ 8 ore/ 8 ore

Limba: Română

Module studiate: 

 • Cerințe generale care reglementează transportarea de mărfuri periculoase;
 • Tipurile principale de riscuri;
 • Informația despre protecția mediului înconjurător la efectuarea controlului asupra transportului de deșeuri;
 • Măsuri preventive și măsuri pentru asigurarea securității la diferite tipuri de riscuri;
 • Măsuri luate în cazul accidentelor;
 • Marcarea, semne de pericol, tăblițele pentru informare și tăblițele de culoare oranj;
 • Ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă conducătorul auto la transportarea de mărfuri periculoase;
 • Destinația și tipurile de exploatare a instalațiilor tehnice amplasate pe unitățile de transport;
 • Interzicerea încărcării în comun în aceiași unitate de transport sau în unul și același container;
 • Măsuri de precauție folosite la încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase;
 • Informația generală referitoare la răspunderea civilă;
 • Informația despre transportările multimodale;
 • Prelucrarea și stivuirea ambalajelor;
 • Limitarea circulației în tuneluri și instrucțiunile comportării în tuneluri;
 • Cunoștințe și asimilarea măsurilor de securitate;
 • Comportamentul unităților de transport în timpul circulației, incluzând mobilitatea încărcăturilor;
 • Cerințe speciale înaintate față de unitățile de transport;
 • Cunoștințe teoretice generale în domeniul diferitor sisteme de umplere și scurgere;
 • Dispoziții suplimentare specifice referitoare la utilizarea cisternelor;
 • Tipurile de riscuri caracteristice pentru substanțele și materialele explozibile și pirotehnice;
 • Cerințe speciale înaintate la încărcarea comună a substanțelor și materialelor din Clasa 1;
 • Tipurile de riscuri caracteristice pentru radiații ionizate;
 • Cerințe speciale înaintate față de ambalaje, prelucrare, încărcarea comună și amplasarea materialelor radioactive;
 • Măsuri speciale folosite în caz de accidente la transportarea materialelor radioactive.

Acte necesare pentru înscrierea la studii:

 1. Buletin de identitate — în original (la înregistrare și la evaluare);
 2. Permis de conducere — în original (la înregistrare și la evaluare);
 3. Vechimea în muncă de cel puțin 3 ani în calitate de conducător auto.

Необходимые документы для регистрации на обучение:

 1. Удостоверение личности — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 2. Водительское удостоверение — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 3. Стаж работы водителем не менее 3-х лет.

Prețul:

 • Conducător auto de mărfuri periculoase ADR Curs general (Prelată) — 800 lei
 • Conducător auto de mărfuri periculoase ADR Cisternă — 400 lei
 • Conducător auto de mărfuri periculoase ADR Clasa 1 – 150 lei
 • Conducător auto de mărfuri periculoase ADR Clasa 7 – 150 lei