Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase

Durata: 

 • Formarea inițială — 60 ore
 • Formarea continuă — 30 ore

Limba: Română

Module studiate: 

 • Reglementări privind transportările internaționale de mărfuri periculoase. Prezentarea generală a acordului ADR;
 • Clasificarea mărfurilor periculoase. Prescripții speciale la transportul substanțelor periculoase;
 • Documente necesare pentru executarea unui transport rutier (pentru autovehiculele conducătorilor auto și mărfurile transportate);
 • Prescripții privind vehiculul și echipamentul ADR;
 • Ambalaje folosite pentru transportarea mărfurilor periculoase. Marcaje pentru ambalaje, marcarea automobilelor și etichetele;
 • Prevenirea și măsurile de urgență în caz de accidente și alte măsuri luate;
 • Primul ajutor în caz de producere a unor accidente rutiere;
 • Certificarea mijloacelor de transport implicate în transportarea mărfurilor periculoase.

Acte necesare pentru înscrierea la studii:

 1. Buletin de identitate — în original (la înregistrare și la evaluare);
 2. Diplomă de studii superioare sau medii (specialitatea: inginer sau tehnician în transportul auto);
 3. Vechimea în muncă de cel puțin 2 ani în sfera de reparație sau deservire tehnică a vehiculelor rutiere.

Необходимые документы для регистрации на обучение:

 1. Удостоверение личности — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 2. Диплом о высшем образовании (область: юридическая, экономическая или техническая);
 3. Стаж работы не менее 2 лет в области ремонта или технического обслуживания дорожных транспортных средств.

Prețul: 850 lei