Surse informative

Tastați următoarele butoane pentru a accesa materialele interesate:

LEGISLAȚIE
Codul Educației al Republicii Moldova
Codul Muncii al Republicii Moldova
Codul transporturilor rutiere
Legea Nr.131-XVI privind siguranța traficului rutier
HG RM Nr. 193 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continua a adulților
HG RM Nr. 1214 din 27.12.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naționale pentru siguranța rutieră
Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova
HG RM Nr. 257 din 28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere
HG RM Nr. 1073 din 01.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul și efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau dimensiuni ce depășesc limitele admise
HG RM Nr. 437 din 12.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea și stocarea datelor din tahografe și cartelele tahografice
Instrucțiune privind eliberarea Autorizației Speciale de Transport pentru depășirea limitelor maxime admise
Instrucțiuni privind notificarea și înregistarea operatorilor de transport
Acord cadru multilateral Nr. 170 din 08.09.1998 privind transportul internațional pentru dezvoltarea coridorului Europa-Caucaz-Asia
Legea Nr. 142 din 03.07.2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere
Acord european Nr. 132 din 30.09.1957 referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.)
Instrucțiune privind eliberarea A1. Acord european Nr. 110 din 01.07.1970 privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaționale pe șosele (A.E.T.R)
Convenția vamală relativă Nr. 8 din 14.11.1975 la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R
Protocol adițional la convenția privind contractual pentru transportul international de mărfuri pe șosele (CMR)
Convenția relativă Nr. 148 din 19.05.1956 la contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele (C.M.R.)
HG RM Nr. 456 din 24.04.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea Acordului privind transportul international ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS)