Manager pentru activitatea atelierului de autoservice

Durata: 

 • Formarea inițială — 60 ore
 • Formarea continuă — 30 ore

Limba: Română

Module studiate: 

 • Elemente de drept civil;
 • Elemente de drept comercial;
 • Elemente de drept social;
 • Elemente de drept fiscal;
 • Gestiunea comercială și financiară a întreprinderii;
 • Accesul la piață;
 • Standarde și aspecte tehnice ale funcționării;
 • Siguranța rutieră;
 • Cerințe față de întreprinderile specializate care desfășoară activități de reparație;
 • Reguli de procedură privind evaluarea capabilității tehnice și autorizarea agenților economici ce desfășoară activități de reparație;
 • Reguli de procedură pentru activități de reparație, recondiționare, montare, verificare și etalonare a producției utilizate la vehicule;
 • Reguli de procedură a agenților (operatorilor) economici;
 • Reguli de procedură a activităților de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;
 • Clasificarea operatorilor economici în funcție de tipul și complexitatea activității;
 • Chestionarul de autoevaluare, examinarea lui;
 • Condiții minimale privind activitatea de autoservice.

Acte necesare pentru înscrierea la studii:

 1. Buletin de identitate — în original (la înregistrare și la evaluare);
 2. Diplomă de studii superioare sau medii (specialitatea: inginer sau tehnician în transportul auto);
 3. Vechimea în muncă de cel puțin 5 ani în sfera de reparație sau deservire tehnică a vehiculelor rutiere.

Необходимые документы для регистрации на обучение:

 1. Удостоверение личности — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 2. Диплом о высшем образовании (область: юридическая, экономическая или техническая);
 3. Стаж работы не менее 5 лет в области ремонта или технического обслуживания дорожных транспортных средств.

Prețul: 1050 lei