Consultant de siguranță pentru transportul de mărfuri periculoase DGSA (Consilier ADR)

Durata: 

 • Instruirea inițială (Curs general/ Cisternă/ Clasa 1/ Clasa 7) — 60 ore/ 12 ore/ 12 ore/ 12 ore
 • Instruirea periodică (Curs general/ Cisternă/ Clasa 1/ Clasa 7) — 30 ore/ 8 ore/ 8 ore/ 8 ore

Limba: Română

Module studiate: 

 • Cunoașterea tipurilor de consecințe la care pot duce accidentele, legate de mărfurile periculoase și principalele cauze ale accidentelor;
 • Echipajul și pregătirea profesională;
 • Clasificarea mărfurilor periculoase;
 • Modul de expediere, restricțiile de expediere;
 • Manipularea și arimarea;
 • Curățarea și degazarea ori decontaminarea;
 • Documentele de bord;
 • Instrucțiunile scrise;
 • Mijloace de stingere a incendiilor;
 • Obligațiile de supraveghere;
 • Golirile operaționale sau scurgerile accidentale de substanțe poluante;
 • Securitatea operării cu mărfuri periculoase;
 • Obligațiile celor implicați privind siguranța.

Acte necesare pentru înscrierea la studii:

 1. Buletin de identitate — în original (la înregistrare și la evaluare);
 2. Permis de conducere — în original (la înregistrare și la evaluare);
 3. Adeverință medicală (F-086/e) și aviz consultativ narcologic;
 4. Vechimea în muncă de cel puțin 3 ani în calitate de conducător auto la categoria respectivă.

Необходимые документы для регистрации на обучение:

 1. Удостоверение личности — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 2. Водительское удостоверение — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 3. Медицинская справка, форма 086/e и наркологическое консультативное заключение;
 4. Стаж работы водителем данной категории не менее 3-х лет.

Prețul: 1850 lei