Expert ITP pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere

Durata: 

 • Formarea inițială — 60 ore
 • Formarea continuă — 30 ore

Limba: Română

Module studiate: 

 • Securitatea activă și pasivă a mijloacelor de transport;
 • Procedura de efectuare a inspecției tehnice;
 • Metode de control tehnic pe posturi;
 • Vehiculele care fac excepție de la procedura de certificare și omologare pentru circulație pe drumurile publice;
 • Tehnica securității. Protecția mediului ambiant;
 • Cunoștințe generale referitor la inspecția tehnică a vehiculelor rutiere;
 • Parametrii supuși verificării și metodele de verificare a acestora;
 • Metodele de inspecție tehnică destinate transportului de mărfuri și pasageri;
 • Măsuri de prim ajutor.

Acte necesare pentru înscrierea la studii:

 1. Buletin de identitate — în original (la înregistrare și la evaluare);
 2. Diplomă de studii superioare sau medii (specialitatea: inginer sau tehnician în transportul auto);
 3. Vechimea în muncă de cel puțin 2 ani în sfera de reparație sau deservire tehnică a vehiculelor rutiere.

Необходимые документы для регистрации на обучение:

 1. Удостоверение личности — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 2. Диплом о высшем образовании (область: юридическая, экономическая или техническая);
 3. Стаж работы не менее 2 лет в области ремонта или технического обслуживания дорожных транспортных средств.

Prețul: 850 lei