Expert CEMT de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri

Durata: 

 • Formarea inițială — 60 ore
 • Formarea continuă — 30 ore

Limba: Română


Module studiate: 

 • Definiții privind utilizarea contingentului CEMT multilateral;
 • Standarde și aspecte tehnice;
 • Siguranța rutieră;
 • Transporturile sub acoperirea contingentului CEMT multilateral;
 • Certificate de conformitate pentru camionul ”verde”;
 • Programul de camioane EURO 3 — EURO 6;
 • Certificate de conformitate pentru remorcă și pentru condițiile controlului tehnic a vehiculului și remorcii;
 • Carnetele de drum de evidență și carnetele foii de parcurs.

Acte necesare pentru înscrierea la studii:

 1. Buletin de identitate — în original (la înregistrare și la evaluare);
 2. Diplomă de studii superioare sau medii (specialitatea: inginer sau tehnician în transportul auto);
 3. Vechimea în muncă de cel puțin 2 ani în sfera de reparație sau deservire tehnică a vehiculelor rutiere.

Необходимые документы для регистрации на обучение:

 1. Удостоверение личности — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 2. Диплом о высшем образовании (область: юридическая, экономическая или техническая);
 3. Стаж работы не менее 2 лет в области ремонта или технического обслуживания дорожных транспортных средств.

Prețul: 850 lei