Manager transport rutier mărfuri

Durata: 

 • Formarea inițială — 60 ore
 • Formarea continuă — 30 ore

Limba: Română

Module studiate: 

 • Elemente de drept civil;
 • Elemente de drept comercial;
 • Elemente de drept social;
 • Elemente de drept fiscal;
 • Gestiunea comercială și financiară a întreprinderii;
 • Accesul la piață;
 • Standarde și aspecte tehnice ale funcționării;
 • Siguranța rutieră.

Acte necesare pentru înscrierea la studii:

 1. Buletin de identitate — în original (la înregistrare și la evaluare);
 2. Diplomă de studii superioare (domeniul: juridic, economic sau tehnic);
 3. Adeverință medicală (F-086/e) și aviz consultativ narcologic.

Необходимые документы для регистрации на обучение:

 1. Удостоверение личности — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 2. Диплом о высшем образовании (область: юридическая, экономическая или техническая);
 3. Медицинская справка, форма 086/e и наркологическое консультативное заключение.

Prețul: 1050 lei