Conducător auto transport persoane în regim TAXI

Durata: 

 • Formarea inițială — 30 ore
 • Formarea continuă — 16 ore

Limba: Română

Module studiate: 

 • Elemente de drept civil;
 • Elemente de drept comercial;
 • Elemente de drept social;
 • Elemente de drept fiscal;
 • Elemente comerciale și financiare;
 • Accesul la piață;
 • Standarde și aspecte tehnice;
 • Siguranța rutieră;
 • Dotarea unităților de transport implicate la transportarea persoanelor în regim taxi;
 • Procedurile de deservire a clienților;
 • Tarifele în transportul rutier taxi;
 • Aparatul de taxat și verificarea metrologică a lui.

Acte necesare pentru înscrierea la studii:

 1. Buletin de identitate — în original (la înregistrare și la evaluare);
 2. Permis de conducere — în original (la înregistrare și la evaluare).
 3. Vechimea în muncă de cel puțin 3 ani în calitate de conducător auto.

Необходимые документы для регистрации на обучение:

 1. Удостоверение личности — в оригинале (при регистрации и на экзамене);
 2. Водительское удостоверение — в оригинале (при регистрации и на экзамене).
 3. Стаж работы водителем не менее 3-х лет.

Prețul: 300 lei